, این یڪ قانون است ، جامعه با ڪسانی ڪه شبیه خودش نیستند بی‌رحمانه رفتار میڪند ... ، ، #hilarious #cute #instagram #l...

, این یڪ قانون است ، جامعه با ڪسانی ڪه شبیه خودش نیستند بی‌رحمانه رفتار میڪند ... ، ، #hilarious #cute #instagram #l #jokes #humor #rap #instagood #smile #art #crazy #anime #ugly #friends #lmfao #why #depressed #london #new #wtf #epic #tiktok #autism #h #mood #explorepage #lit #f #depression #shitpost

Media Comments


@sokolushaann

Супер 🙌🏻